6442_95321

I. Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 roku oraz 25 września 2017 roku o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, odznaczona została:

Srebrnym Krzyżem Zasługi:

Pani dr hab. Mariola Łaguna, prof. KUL

 

II. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2017 r. za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaczenia otrzymały:

Pani dr Aneta Przepiórka

Pani dr hab. Małgorzata Sobol-Kwapińska

 

III. Na podstawie art. 41 ustawy o samorządzie województwa oraz uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie ustanowienia insygniów i symboli samorządowych Województwa Lubelskiego oraz zasad używania i stosowania, Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę o wyróżnieniu Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego:

Panią prof. dr hab. Marię Braun-Gałkowską

 

IV. Decyzją Prezydenta Miasta Lublin w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego mieszkańców z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina Medalem 700-lecia Miasta Lublin uhonorowani zostali:

Pan prof. dr hab. Adam Biela

Pani prof. dr hab. Stanisława Steuden

 

Autor: Małgorzata Bąk
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2017, godz. 11:50 - Małgorzata Bąk