Dr Agnieszka Linca-Ćwikła urodzona w Bochni; absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni (1996) oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (2001); sekretarz Instytutu Pedagogiki i Podyplomowych Studiów Przygotowania Pedagogicznego (2001-2008), dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej (2008-2013); doktorat (2014) na podstawie rozprawy „Poczucie koherencji maturzystów a ich zachowania zdrowotne na podstawie badań w makroregionie lubelskim”, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Teresy B. Kulik; recenzenci: ks. prof. dr hab. M. Nowak, prof. dr hab. n. med. I. Wrońska. Od 2008 pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Pedagogiki KUL.


Zainteresowania naukowe dotyczą: pedagogiki zdrowia, edukacji zdrowotnej, zdrowia reprodukcyjnego.

 

 

Strona www: http://pracownik.kul.pl/agnieszka.linca

Autor: Agnieszka Linca-Ćwikła
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2019, godz. 23:01 - Agnieszka Linca-Ćwikła