Spis treści

 

 

Spis treści

Artykuły

 

 
Kinga Flaga-Gieruszyńska: Szybkość, sprawność i efektywność postępowania cywilnego – zagadnienia podstawowe [pdf]
Joanna Misztal-Konecka: Wzięcie udziału przez prokuratoraw postępowaniu cywilnym jako gwarancja zapewnienia efektywności ochrony prawnej [pdf]
Kinga Dróżdż: Osoby trzecie jako współczynnik efektywnej ochrony sądowej w cywilnym postępowaniu procesowym [pdf]

Edyta Gapska: Preparation of a trial as a conditionof effective civil procedure

 [pdf]

Magdalena Rzewuska: Taking evidence ex officio by the court [pdf]

Maciej Rzewuski: Adversarial character of civil appeal proceedings – selected issues [pdf]

Joanna Derlatka: Zasada sprawnej egzekucji sądowej jako element efektywnego wymiaru sprawiedliwości [pdf]

Katarzyna Ciućkowska: Dochodzenie roszczeń wynikających z przewlekle prowadzonego postępowania sądowego [pdf]

Iwona Wrześniewska-Wal: Ochrona sądowa w postępowaniach dyscyplinarnych lekarzy. Analiza orzeczeń kasacyjnych Sądu Najwyższego [pdf]

Ferdinando Parente: Il procedimento disciplinare notarile e la sua evoluzione storica [pdf]

Sebastiano Tafaro: Giustizia e diritti [pdf]

Michele Indelicato: L’etica nei procedimenti giudiziari [pdf]

Agata Krygier: The institution of the State’s liability for detrimental acts of officials – do today binding legal orders give effective (legal and judicial)protection to the victim and the State? – some remarks on German, Polish and European Union law from Roman law perspective [pdf]

Bronisław Sitek: Legal representation of the State Treasury. Legal and comparative study [pdf]

Sławomir Patrycjusz Kursa: Problem ochrony interesu właściciela nieruchomości przy ustanawianiu służebności przesyłu [pdf]

Renata Świrgoń-Skok, Aneta Arkuszewska: Wpływ alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów na efektywność ochrony prawnej [pdf]

Helena Pérez Beltrán: Mediation: education for human rights and skills in the culture of dialogue [pdf]

Carmen Lázaro Guillamón: Mediación policial y tutela judicial efectiva en la actualidad: reflexiones de una romanista [pdf]

Rosanna Ortu: Alle origini della tutela giuridica del consumatore: fondamenti romanistici della disciplina europea [pdf]

José Luis Zamora Manzano: Protección del consumidor en los mercados: una perspectiva romanística del derecho de información y la transactio [pdf]

María Lidón Lara Ortiz: Los límites de la tutela judicial efectiva al impugnar las decisiones de la autoridad de resolución bancaria Española [pdf]

Salvatore Piliu: Il diritto delle comunità umane intenzionali: nuovi ordinamenti giuridici?[pdf]

Salvatore Antonello Parente: Il reclamo e la mediazione tra procedimento e processo [pdf]

Piotr Gil: Fraudulent conveyance in Poland – actio Pauliana [pdf]

Krzysztof Amielańczyk: Samopomoc jako alternatywny sposób zapewnienia efektywnej ochrony praw prywatnych w prawie rzymskim [pdf]

Agnieszka Laskowska-Hulisz: Ne eat iudex ultra petita partium od prawa rzymskiego do czasów współczesnych. Uwagi na tle polskiego procesu cywilnego [pdf]

Bożena Anna Czech-Jezierska : Miejsce procesu cywilnego w systematyce prawa rzymskiego [pdf]

Elżbieta Loska: Kilka uwag na temat zeznań niewolników w procesie karnym [pdf]

Andrzej Chmiel: Przyznanie się oskarżonego do winy w rzymskim procesie karnym [pdf]

Jakub J. Szczerbowski: Efektywność prawa umów. Rola sądów [pdf]

 

 


 

 

 

 

 

Autor: Robert Kryński
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2018, godz. 12:33 - Robert Kryński