"Przegląd Psychologiczny" organ Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - zadanie finansowane w ramach umowy nr 532/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

"The Review of Psychology" Organ of the Polish Psychological Society – a task financed from the funds of the Ministry of Science and Higher Education for science-promoting activities under agreement No. 532/P-DUN/2017

 

logo-mnisw-pl

 

Tom 61, nr 1 / Vol. 61 (1)

Tom 61, nr 2 / Vol. 61 (2)

Tom 61, nr 3 / Vol. 61 (3)

Tom 61, nr 4 / Vol. 61 (4)

Autor: Barbara Cichy-Jasiocha
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2019, godz. 11:29 - Barbara Cichy-Jasiocha