Zarząd Główny Lubelskiego Towarzystwa Naukowego przyznał Wyróżnienie Naukowe Lubelszczyzny Sertum Scientiarum Lublinense za 2017 rok ks. dr. hab. Piotrowi Staniszowi, prof. KUL, kierownikowi Katedry Prawa Wyznaniowego KUL, za wydaną w języku angielskim książkę pt. "Religion and Law in Poland" jako wyróżniające się osiągnięcie Lubelskiego Środowiska Naukowego.

 

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2018, godz. 08:38 - Adam Jankowski