Hwangownica 2

team_small

Wniosek "Prototyp urządzenia do rehabilitacji funkcji motorycznych" przygotowany przez zespół pracowników i doktorantów Katedry - Dariusza Zapałę, Emilię Zabielską-Mendyk, Pawła Augustynowicza, Martę Jaśkiewicz i Andrzeja Cudo uzyskał najwyższą ocenę w konkursie „Inkubator Innowacyjności” realizowanym przez konsorcjum KUL i UMCS. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 99 tys. na realizację prac przedwdrożeniowych.
Projekt jest współfinansowany ze środków MNiSW przeznaczonych na naukę w ramach projektu „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
inkubator_innowacyjnosci
Autor: Piotr Francuz
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2018, godz. 19:38 - Piotr Francuz