Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych
Katedra Studiów Wschodnich KUL
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
Instytut Prawa, Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego
Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”
zapraszają na
ogólnopolską konferencję naukową
Agresja i aneksja terytorium za wschodnią granicą
Unii Europejskiej
(przypadek Krymu i Donbasu)
16 stycznia (wtorek) 2018 roku
od godz. 15.00
Miejsce: Collegium Iuridicum KUL, ul. Spokojna 1, Lublin
Sala CI-300

1._seminarium_prawo_miedzynarodowe_16_stycznia_2018_2

Autor: Barbara Lendzion-Tokarska
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2018, godz. 13:30 - Andrzej Podraza