Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
oraz Fundacja Centrum Badań ADR „Prawo i Gospodarka”

zapraszają

Uczniów szkół średnich

do udziału w konkursie p
t. "Znaj swoje prawa"


Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat przysługujących im praw w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zachęcenie do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji w tym zakresie.

Zwycięzca konkursu otrzyma indeks na Prawo oraz tablet multimedialny.

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym na adres organizatora: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji,  Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

z dopiskiem "zgłoszenie do konkursu - znaj swoje prawa",

wypełnioną kartę zgłoszeniową zawierającą dane identyfikujące uczestnika konkursu, stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.

Istnieje również możliwość przesłania karty na adres e - mail:

instytut.prawa@kul.pl


Termin składania/nadsyłania zgłoszeń: 10 marca 2018 r.

(decyduje data wpływu do organizatora).


Konkurs zostanie przeprowadzony dnia 23 marca 2018 r. (piątek),

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 

 w sali CI 302 Collegium Iuridicum KUL w Lublinie - ul. Spokojna 1.

 

Ramowy program konkursu przedstawia się następująco:

godz. 9:20 - 9:50 - rejestracja uczestników
godz. 10:00 - 11:00 - test
godz. 12:00 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

 

Lista osób zakwalifikowanych do konkursu:

 

1. Chmielewska Ewelina

2. Ciechańska Paulina

3. Górna Agnieszka

4. Jaworska Julia

5. Klej Anna

6. Kurek Olga

7. Liśkiewicz Aleksandra

8. Michalik Justyna

9. Pasternak Karolina

10. Sprysak Patrycja

11. Szewczak Weronika

12. Tomaszewska Weronika

13. Zielińska Milena

14. Zwarzyńska vel Franczak Wiktoria

15. Żmuda Bernadettaregulamin_konkursu_2018

 

karta_zgloszenia_udzialu_w_konkursie_2018
Sponsorem nagród jest :

 

logo-wolters-kluwer_2018

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2018, godz. 10:18 - Marzena Pawelec