DOROBEK NAUKOWY ANNY KOŁODZIEJSKIEJ
Wykształcenie:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Filologii Polskiej, studia doktoranckie – Katedra Literatury Współczesnej (2010-2016).
Uniwersytet Warszawski – Studia podyplomowe: Specjalizacja nauczycielska dla polonistów (2011-2012).
Uniwersytet Łódzki ‑ Wydział Filologiczny, Filologia Polska, specjalizacja dziennikarska, praca magisterska „Rapsodyczność dramatów Karola Wojtyły” (2003-2005).
Uniwersytet Warszawski – Filologia Polska, specjalizacja nauczycielska (1996-2000).
Studium Plastyczne Fundacji im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (1995-1997).
Uniwersytet Warszawski – Pedagogika, kierunek: Edukacja Początkowa (1993-1994).
Zainteresowania:
Literatura współczesna, biografistyka, literatura faktu, sacrum w literaturze i filmie, życie i dzieło Karola Wojtyły – Jana Pawła II, związki kulturowe między Polską i Francją, reportaż, literatura dziecięca i młodzieżowa, świadectwo wiary w literaturze.


KSIĄŻKI
 1. Karol Wojtyła-dramaturg, Warszawa 2015; 
 2. Rodzina i świat cały: wspomnienia rodziny Kołodziejskich, Rudzińskich i powinowatych, Warszawa 2012; Lublin 2017.

 

HASŁA SŁOWNIKOWE:
 1. Maria Winowska, [w:] Encyklopedia Katolicka T. 20, Lublin 2014.
ARTYKUŁY:
 1. Sacrum i wiara w polskich wywiadach rzekach z osobami świeckimi po 1989 r., [w:] Sacrum na nowo poszukiwane. O literaturze polskiej po 1989 r., red. M. Ołdakowska-Kuflowa i L. Giemza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015

 2. Postacie księży w opowiadaniach Wojciecha Albińskiego, [w:] Postać księdza w literaturze, red. G. Głąb i S. Radziszewski, Radom 2014.

 3. Miłość może być bowiem zderzeniem – Przed sklepem jubilera Karola Wojtyły czytelną czy nieczytelną katechezą na temat teologii ciała, [w:] dramat i teatr religijny. Wyróżniki i paradygmaty, red. W. Kaczmarek i J. Michalczuk, wydawnictwo KUL, Lublin 2014.

 4. Piłka nożna w polskiej literaturze dziecięcej i młodzieżowej, [w:] Pisarze wobec futbolu. Negacje-irytacje-fascynacje, red. L. Giemza, Norbertinum, Lublin 2012.

 5. Czesław Miłosz we Francji, Francja u Miłosza, [w:] Multum, non multa, Młodzi badacze w poszukiwaniu prawdy, red. U. Czyżewska, T. Siewierski, R. K. Tobaszewski, J. Żołnierz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

 6. Teologia miłości pisana językiem nauki i dramat, [w:] Karol Wojtyła. Poeta, Wydawnictwo Uniwersytetu, Warszawskiego, 2006.

 7. Analiza Dramatów Karola Wojtyły w Kontekście Idei Teatru Rapsodycznego, [w.] Słowo – Myśl – Ethos w twórczości Jana Pawła II, Instytut Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Jedność, Kielce 2005.

 

KONFERENCJE I SESJE NAUKOWE:
 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Tadeusz Kudliński. Aksjologia i nowoczesność: wojna, historia, literatura, teatr, Warszawa 8 XI 2016 r. Referat: „Grymaśnik, a więc formacja wybitnie prywatna i ochotnicza” – Tadeusz Kudliński i Teatr Rapsodyczny.
 2. Ogólnopolską Konferencję Naukową Biblia w literaturze i sztuce, KUL Lublin 10-11 czerwca 2016 r., Referat: Motywy biblijne w kinie popularnym XXI w.
 3. Konferencja naukowa w ramach projektu badawczego Literatura polska i życie kulturalno-literackie Polaków po 1864 r. na ziemiach obecnej Ukrainy, Lublin 26-27 XI 2015, Referat: Maria Winowska – ślady ukraińskie.
 4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Portret ucznia i nauczyciela polonisty XXI wieku, KUL Lublin 22 V 2015 r. Referat: Praca nauczyciela polonisty we własnej firmie.
 5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki. Przedmiot, źródła i metody badań w biografii, KUL Lublin 16-17 kwietnia 2015 r. Referat: Biografia biografki – praca nad przygotowaniem monografii pisarki, publicystki, autorki licznych biografii ludzi zasłużonych dla Kościoła katolickiego Marii Winowskiej.
 6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Karol Wojtyła – Jan Paweł II wobec tradycji polskiej kultury literackiej i artystycznej, 21-22 X 2014 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Referat: Od widowiska do spektaklu poetyckiego. Problemy z rapsodyzmem przy scenicznych realizacjach dramatów Karola Wojtyły.
 7. Konferencja naukowa w ramach projektu badawczego Literatura polska i życie kulturalno-literackie Polaków po 1864 r. na ziemiach obecnej Ukrainy, Lublin 5 XII 2014. Referat: Pietniczany jako ośrodek kultury polskiej na Podolu.
 8. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Świętokrzyski szlak literacki – Sienkiewicz, Żeromski i inni, Święta Katarzyna 21-22 II 2014 r. Referat: Sergiusz Piasecki – szpieg, przemytnik i tajemniczy kochanek czy najlepszy prozaik, który siedział w więzieniu na Łysej Górze?
 9. Konferencja Biblia w tekstach kultury, KUL Lublin 8 VI 2013 r. Referat: Maria Magdalena Apostołka Apostołów czy najważniejsza z apostołów? Pozycja i rola Marii Magdaleny w filmie Abla Ferrary Maria i apokryficznej Ewangelii wg Marii Magdaleny.
 10. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Postać księdza w literaturze, Kielce 19-20 IV 2013 r. Referat: Postacie księży w opowiadaniach Wojciecha Albińskiego.
 11. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Sacrum w literaturze polskiej po roku 1989, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II – Lublin, 25-26 X 2012. Referat: Sacrum i wiara w wywiadach-rzekach z osobami świeckimi.
 12. Sesja naukowa: Dramat i teatr religijny – wyróżniki i paradygmaty – Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II – Nałęczów, 10-12 IX 2012. Referat: Miłość może być bowiem zderzeniem – Przed sklepem jubilera Karola Wojtyły czytelna czy nieczytelna katecheza na temat teologii ciała.
 13. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Przestrzeń klasztoru – przestrzeń kultury, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Warszawa. 10-12 V 2012 r. Referat: Świecka pisarka w klasztorze – twórczość Marii Winowskiej, jako biografki kandydatów na ołtarze i założycieli zgromadzeń zakonnych.
 14. Konferencja: Cnota skarb wieczny, cnota klejnot drogi. Ideowy wizerunek Jagiellonów oczami współczesnego humanisty, KUL Lublin. 21-22 VI 2012 r. Referat: Znaczenie historyczne i świętość królowej Jadwigi w tekstach Karola Wojtyły – Jana Pawła II.
 15. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Pisarze wobec futbolu. Negacje, irytacje, fascynacje, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin. 4-5 VI 2012 r. Referat: Piłka nożna w polskiej literaturze dziecięcej i młodzieżowej.
 16. Konferencja: I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów: Litwa, Polska i świat Czesława Miłosza, KUL Lublin. 18-20 XI 2011 r. Referat: Czesław Miłosz we Francji, Francja u Czesława Miłosza.
 17. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Listopad w historii Polski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa XI 2011 r. Referat: Założenia, okoliczności powstania i losy konspiracyjnego Teatru Rapsodycznego w listopadzie 1941 roku.
 18. Konferencja: Prawda i kłamstwo w starożytności, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II – Lublin. 13-15 V 2011. Referat: Prawda, kłamstwo i manipulacja w filmie Agora w reż. Alexandro Amenabara.
 19. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Karol Wojtyła. Poeta, Uniwersytet Warszawski, 21-22 października 2005 r. Referat: Teologia miłości pisana językiem nauki i dramat.
 20. Sesja środowiskowa, Foyer Maksymiliana Kolbe w Bagneux (Francja) wrzesień 2005. Referat: Twórczość poetycka i dramaturgiczna Karola Wojtyły.
UDZIAŁ W GRANTACH
 1. Udział w projekcie badawczym Literatura polska i życie kulturalno-literackie Polaków po 1864 r. na ziemiach obecnej Ukrainy.
WYBRANE ARTYKUŁY PRASOWE
 1. Białoruska dusza śpiewa, „Głos Katolicki” (Paryż) nr 27/2009.

 2. Jak głosowaliśmy we Francji?, „Głos Katolicki” (Paryż) nr 24/2009.

 3. Emaus dla rodzin, „Głos Katolicki” (Paryż) nr 219/2009.

 4. Tu było getto, „Kurier Wolski” (Warszawa) nr 2/2008.

 5. Młodzi o Katyniu, „Kurier Wolski” (Warszawa) nr 1/2008.

 6. Małe radio nie zawsze będzie zyskowne, „Puls Biznesu” nr 13/ 1998.

 7. Praska Korporacja łączy małe firmy, „Puls Biznesu” nr 2/ 1998.

 

WYBRANE REPORTAŻE RADIOWE

Przeszczep serca dzwonu – Polskie Radio Program III, data emisji: 17 IV 2001

Ligawki – trąby adwentowe – Polskie Radio Program III, data emisji: 24 XII 2000

Yeti – po prostu yeti – Polskie Radio Program III, data emisji: 13 XI 2001

 

Autor: Maria Furtak
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2018, godz. 13:39 - Maria Furtak