REFLEKSJA REKTORA KUL

APEL JASNOGÓRSKI

Kaplica Matki Bożej Jasnogórskiej

22 lutego 2018 r.

 

Maryjo, Matko naszej wolności,

stajemy przed Tobą w miejscu, gdzie nasi przodkowie przez lata wznosili śpiew „Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie”, i zarazem w miejscu, gdzie – jak mówił nasz profesor papież Jan Paweł II podczas II pielgrzymki do Ojczyzny – „zawsze byliśmy wolni”. Dzisiaj w tym miejscu jakże wielu ludzi przechodzi od złego do dobrego używania wolności (por. Jan Paweł II, Jasna Góra, 1983).

Stajemy przed Tobą w roku jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę, zbiegającym się z takim samym jubileuszem naszej Alma Mater – Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zbieżność tych dat odczytujemy jako znak, że naród, który odzyskuje wolność zewnętrzną, potrzebuje jednocześnie wolności duchowej, a tę może dać i zabezpieczyć tworzona w wolności kultura i tak rozwijana przez uniwersytet katolicki nauka.


Bogarodzico, Dziewico!

[…] Wolnego ludu śpiew

Zanieś przed Boga tron

(J. Słowacki, Hymn)

O tym miejscu Jan Paweł II powiedział, że „na nim opierała się nadzieja narodu oraz wytrwałe dążenie do odzyskania niepodległości” (jw.). Przed stu laty ta nadzieja się urzeczywistniła. Miłość i ofiara pokoleń wydały owoc wolności. Jako naród mogliśmy na nowo poczuć się we własnej Ojczyźnie jak u siebie w domu; być w niej gospodarzem; decydować o kierunkach jej życia i rozwoju.

Wolność jednak nie jest dana raz na zawsze. Doświadczyliśmy tego podczas walki z zewnętrznym zniewoleniem, z ideologiami i systemami wrogimi Bogu i człowiekowi. Przed nami jednak ciągle troska o wolność wewnętrzną, w szczególności, gdy życiu społecznemu ton nadawać próbuje egoizm, konsumizm i wygodnictwo. Ciesząc się wolnością zewnętrzną, musimy się nieustannie zmagać, by nie ulec mirażom wolności fałszywej; by w imię wolności nie odrzucić Bożych przykazań; by nie pomylić wolności z dowolnością i permisywnym przyzwalaniem na wszystko.

Przychodzimy więc do Ciebie, Matko Boża, z trudnym i wymagającym darem ludzkiej wolności. Razem z pielgrzymami z kraju i zagranicy przychodzimy jako społeczność Uniwersytetu położonego niemal w sąsiedztwie Majdanka, który jest przestrogą, do jakich tragedii prowadzi źle rozumiana wolność.

 

Maryjo, Nauczycielko i Wychowawczyni naszych sumień,

przybywamy do Ciebie z poczuciem naszej odpowiedzialności za wielką sprawę wychowania do wolności; ze świadomością, że trzeba wciąż przestrzegać przed samowolą, która niszczy i prowadzi do niewoli. Przychodzimy do Ciebie po lekcję, jak zachwycić się „wolnością prawdziwą”, która Bogu mówi „tak”, która ustawicznie wyzwala, której nieobcy jest duch ofiary i poświęcenia, która skłania do pokornej służby. Tu, na Jasnej Górze, nie tylko zawsze czuliśmy się wolni, ale i wychodziliśmy stąd prawdziwie wolni. Prawdziwej wolności nie da się bowiem zagwarantować wyłącznie traktatami. Prawdziwej wolności należy się nieustannie uczyć.

 

Maryjo, Orędowniczko nasza,

przychodzimy do Ciebie ze 100-letnim dziedzictwem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wpisanym w 100-lecie niepodległej Ojczyzny. Jest to dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia, Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, który w czasach zniewolenia przygotowywał się na naszej Uczelni do misji wychowawcy narodu; do zawierzenia go Tobie, Maryjo; do takiej wolności i takiego podporządkowania się woli Bożej, które nazywał niewolą miłości. Brzmi to jak paradoks, ale jest to niewola, która ludzkiej wolności przydaje wartości

W historii naszej Uczelni mieliśmy i mamy nadal wielu nauczycieli wolności w prawdzie, począwszy od założyciela KUL ks. Idziego Radziszewskiego poprzez wybitnych rektorów, jak powojenny odnowiciel KUL ks. Antoni Słomkowski czy sługa Boży ks. Wincenty Granat, znakomitych profesorów i wielu innych, niejednokrotnie skromnych, a tak licznych nauczycieli akademickich i absolwentów. Dziękujemy za wszystkich, którzy sami doświadczyli wyzwalającego charakteru wskazań Ewangelii i którzy uczą nas ustawicznie urzeczywistniać radość wolności dzieci Bożych.

Przynosimy Ci też, Maryjo, zobowiązanie, jakie zostawił naszemu Uniwersytetowi św. Jan Paweł II: „Uniwersytecie służ prawdzie! Jeżeli służysz Prawdzie – służysz Wolności. Wyzwalaniu Człowieka i Narodu”.

Chcemy ją urzeczywistniać, począwszy od trudu wypracowania i upowszechniania integralnej prawdy o Bogu i Człowieku oraz pokornego trwania na modlitwie w kościele akademickim po czynienie dzieł miłosierdzia – od różnych form wolontariatu po zaangażowanie misyjne. Wsłuchani w lekcję, jakiej Ty nam udzielasz, Maryjo, chcemy być stale świadkami Ewangelii wolności, promotorami wolności prawdziwej.