W dwudziestą rocznicę śmierci

ks. profesora Bolesława Bartkowskiego

wieloletniego wykładowcy akademickiego Instytutu Muzykologii KUL,

wspaniałego wychowawcy młodzieży, 

prodziekana Wydziału Teologii KUL (1983-1987),

dyrektora Instytutu Muzykologii (1987-1989)

prorektora ds. studenckich (od 1989 do śmierci, tj. 25.03.1998),

 

w środę, 21 marca 2018 r.  o godz. 8.00

została odprawiona Msza św. w kościele akademickim KUL

 

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie

 

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2018, godz. 08:08 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak