Przez najbliższy semestr studenci będą pracować nad rozwiązaniami planistycznymi dla Lubartowa. Przedmiotem pracy będzie zarówno spojrzenie całościowe na miasto i jego strukturę, jak i wybrane zagadnienia oraz wyzwania takie jak: system zieleni, komunikacja, przestrzenie publiczne, bariery przestrzenne, obszary nowej zabudowy, lokalne tradycje architektoniczne, układ drogowy itp. Planowane są także kolejne badania terenowe w zespołach. Efekty swoich prac studenci zaprezentują pod koniec semestru.
Wizyta odbyła się w ramach przedmiotu Planowanie rozwoju miast prowadzonego przez dra inż. Jana Kamińskiego.
 
Serdecznie dziękujemy za ciepłe przyjęcie w Lubartowie!
 
2018_03_07_lubartow_gp_1-1
2018_03_07_lubartow_gp_12
2018_03_07_lubartow_gp_14-1
2018_03_07_lubartow_gp_2
2018_03_07_lubartow_gp_3
2018_03_07_lubartow_gp_7
Autor: Anna Położyńska
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2018, godz. 08:58 - Anna Mitura