Fields of research:

History of: selected institutions of family law, criminal law, comparative constitutional law and the System of Poland, China, UK and USA, selected aspects of banking law, international law (especially maritime law) and the influence of Roman law on law.

 

Organised conferences:

 

 • International Scientific Conference "Przemiany Prawa Sądowego w Europie i w Świecie w XIX wieku", Lublin 17-18. 06. 1999 r.
 • International Scientific Conference "Polska - Ruś - Ukraina - jedenaście wieków sąsiedztwa", Kazimierz Dolny nad Wisłą 4-6. 12. 2000 r.
 • Scientific Conference "Początki Polskiego Państwa Podziemnego", Toruń 09. 2003.
 • Scientific Conference "Przełomowy rok 1944", Lublin  12. 2004.
 • Scientific Conference "Cuius regio eius religio?", Lublin 21-24 września 2006 r.
 • Scientific Conference "Trybunał Koronny w kulturze prawnej Rzeczypospolitej szlacheckiej", Lublin 16 maja 2008 r.
 • International Scientific Conference "Szkoła Rycerska jako szczególne osiągnięcie polskiego Oświecenia w 250 rocznicę powstania", Chełm 22 maja 2015 r. 
 • Scientific Conference "Z dziejów bankowości - w setną rocznice powstania Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej", Lublin 24. 04. 2017 r.
 • International Scientific Conference „Dziecko w rodzinie dawniej i dziś”, Chełm 14. 03. 2018 r.
 • II Scientific Conference "Z dziejów bankowości - historia monetarna Polski od X wieku do współczesności", Lublin 9. 05. 2018 r.
 • International Scientific Conference "Polska nad Bałtykiem - implikacje prawne i gospodarcze w setną rocznicę odzyskania niepodległości", Chełm 9 październik 2018 r.
 • III Scientific Conference "Z dziejów bankowości - bankowość centralna w Polsce i na świecie" , Lublin 25. 05. 2019 r.