Zapraszamy do zapoznania się z wykazem

najważniejszych krajowych instytucji grantodawczych

i skróconym opisem warunków udziału w wybranych konkursach przygotowanym

przez Dział Krajowych Projektów Naukowych i Działalności Statutowej.

 

 

 

broszura_wykaz_najwazniejszych_instytucji

Autor: Barbara Lendzion-Tokarska
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2019, godz. 16:18 - Barbara Lendzion-Tokarska