Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL - II edycja,

Okres realizacji projektu: od: 2018-04-01 do: 2020-01-31.

Budżet projektu: 1 999 986,00 zł, w tym dofinansowanie: 1 939 986,42 zł.

 

Projekt przewiduje realizację 4 miesięcznych staży wysokiej jakości dla 167 studentów/tek (122K/45M) studiów stacjonarnych II rok II stopnia kierunku: FA,FG,FP,FR,FS,H,HS oraz studiów stacjonarnych III rok I stopnia kierunku Edytorstwo Wydziału Nauk Humanistycznych KUL.

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2018, godz. 13:15 - Piotr Siemaszko