Dziennikarz na stażu - Wysokiej Jakości Staże dla kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna KUL

Okres realizacji projektu: od: 2018-04-01 do: 2019-08-31.

Budżet projektu: 1 032 127,50 zł, w tym dofinansowanie z  Funduszy Europejskich: 1 001 163,67 zł.

 

Projekt przewiduje realizacją wysokiej jakości staży adresowanych do 78 studentów/tek biernych zawodowo (48K/30M) kierunku Dziennikarstwo i  Komunikacja Społeczna KUL I i II stopnia studiów stacjonarnych KUL do 31.08.2019 r.

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2018, godz. 13:14 - Piotr Siemaszko