Law in Action: Staż dla studentów Wydziału Prawa II edycja

Okres realizacji projektu: od: 2018-04-01 do: 2020-02-29.

Budżet projektu: 2 814 156,95 zł w tym 2 729 732,24 zł dofinansowania z Funduszy Europejskich.

 

Projekt przewiduje realizację staży wysokiej jakości adresowanych do 229 studentów/tek biernych zawodowo (138K/91M) kierunków prawo V rok i prawo w biznesie II r. II stopnia studiów stacjonarnych KUL do 29.02.2020 r.

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2018, godz. 13:14 - Piotr Siemaszko