Staż dla studenta kierunku administracja KUL - start do dobrej pracy. II Edycja

Okres realizacji projektu: od: 2018-04-01 do: 2019-08-31.

Budżet projektu 1 037 025,00 zł, w tym 1 005 914,25 zł dofinansowania z Funduszy Europejskich.

 

Projekt przewiduje realizację staży wysokiej jakości adresnych do 84 studentów/tek biernych zawodowo studiów stacjonarnych III r. I stopnia i II r. II stopnia kierunku administracja KUL.

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2018, godz. 13:13 - Piotr Siemaszko