Projekt ,,Kuźnia Liderów Przedsiębiorczości Społecznej”

Czas trwania projektu: 01.11.2016 r. – 31.07.2019 r.

Budżet projektu 609 562,50 zł, w tym 587 797,11 zł dofinansowania projektu z Funduszy Europejskich: 

 

Głównym celem projektu jest podniesienie do VII.2019 kompetencji 75 studentów/-ek (w tym 53 kobiet) kierunków: praca socjalna, nauka o rodzinie, teologia KUL odpowiadając potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa dzięki współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi.

 

 

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2018, godz. 13:36 - Piotr Siemaszko