x_ozsm

 

Instytut Muzykologii KUL oraz Koło Naukowe Studentów Muzykologii

zapraszają na

JUBILEUSZOWY X OGÓLNOPOLSKI ZJAZD STUDENTÓW MUZYKOLOGII

który odbędzie się w dniach

17-19 maja 2018 r.

 

PROGRAM ZJAZDU


CZWARTEK 17 V 2018


12.30 – Msza św. z okazji 50-lecia Koła Naukowego Studentów Muzykologii KUL pod przewodnictwem ks. dr. hab. Andrzeja Kicińskiego, prof. KUL – Prorektora KUL ds. Studentów i Kontaktów Międzynarodowych (Kościół Akademicki KUL), homilia ks. dr Krzysztof Szebla (Lwów, prezes KNSM w latach 2009-2011)


13.30-15.00 – rejestracja uczestników – kawiarenka X piętro, Kolegium Jana Pawła II

 

15.00-15.15 – otwarcie Zjazdu: ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL – Prodziekan Wydziału Teologii KUL ds. Studenckich; lic. Magdalena Mikołajczak – Prezes KNSM KUL

 

15.15-15.45 – Wykład inauguracyjny – dr hab. Tomasz Rokosz (KUL), Zbiory Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego Instytutu Muzykologii KUL – przeszłość, stan obecny, perspektywy badawcze

 

15.45-16.00 – Dyskusja, przerwa na kawę


I SESJA – MUSICA SACRA
moderator – dr hab. Beata Bodzioch
sala C–1031


16.00-16.20 – mgr Aleksandra Wróblewska (UWr), Życie i działalność muzyczna Samuela Beslera (1574–1625) we wrocławskiej parafii Ducha Świętego i św. Bernardyna


16.20-16.40 – mgr Andrzej Godek (UJ), Trzygłosowe śpiewy Crucifixus z
osiemnastowiecznych bernardyńskich ksiąg liturgicznych


16.40-17.00 – Tomasz Fatalski (UW), Antyfony "Salve Regina" w twórczości Carla Dittersa von Dittersdorfa (1739-1799)


17.00-17.10 – Dyskusja, przerwa na kawę

17.10-17.30 – mgr Jolanta Bujas (UJ), Msza za zmarłych u schyłku klasycyzmu na przykładzie Requiem Es-dur i Requiem c-moll J.B. Schiedermayra (1779-1840) ze zbiorów jasnogórskich


17.30-17.50 – mgr Karol Rzepecki (KUL) Kilka uwag o Te Deum Józefa Brzowskiego (1805- 1888)


17.50-18.10 – mgr Michał Wysocki (UAM), Kadencja w utworach wielogłosowych Wacława z Szamotuł


18.10-18:30 – mgr Dominika Stopczańska (UAM), Funkcje scordatury skrzypcowej w zbiorach z kościoła św. Anny na Piasku we Wrocławiu (1679-1687)


18.30-18.45 – dyskusja, przerwa na kawę przerwa techniczna


19.00 – koncert studentów w formie Jam Session (Cafe Aviator Bar)


20.00 – spotkanie integracyjne (Cafe Aviator Bar)

 


PIATEK 18 V 2018

 

II SESJA – CHÓRALISTYKA
moderator – dr Kinga Strycharz-Bogacz
sala C–1031


09.00-09.20 – mgr Kamil Poniatowski (UJ), Zbiory muzyczne Krakowskiego Chóru
Akademickiego z lat 1878-1939


09.20-09.40 – Antoni Szymański (UW), Twórczość chóralna Mariana Sawy (1937-2005). Przegląd


9:40-10.00 – mgr Kwen-Yin Li (UJ), Recepcja muzyki Chopina na Tajwanie: wyniki badań ankietowanych wśród chórzystów

 

10.00-10.20 – dyskusja, przerwa na kawę

 

III SESJA – KOMPOZYTOR – WIRTUOZ - DZIEŁO
moderator – dr Kinga Krzymowska-Szacoń 
sala C–1031


10.20-10.40 – mgr Agnieszka Grudzień (UWr), Bronisław von Poźniak (1887-1953) – pianista i pedagog


10.40-11.00 – mgr Ewa Bogula (UW), Zygmunt Stojowski i jego koncert fortepianowe


11.00-11.20 – mgr Oskar Łapeta (UW), Klucz do twórczości Eugeniusza Morawskiego (1876-1948). Dzieła kompozytora w kontekście listu do Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa z maja 1902 roku


11.20-11.40 – Paulina Książek (UW), Polistylizm w operze Medeamaterial Pascala Dusapina (ur. 1955)


11.40-12.00 – dyskusja, przerwa na kawę


SESJA IV – MUZYKA A CZŁOWIEK
moderator – dr Andrzej Gładysz
sala C–1038


9.00-9.20 – mgr Joanna Dobrzańska (PWSFTiT), A ty słuchasz muzyki czy ją oglądasz?


9.20-9.40 – Anna Piecuch (UJ), Muzyka w marketingu politycznym - próba charakterystyki na przykładzie polskich kampanii wyborczych


9.40-10.00 – mgr Marta Kierska (Uniwersytet Śląski), Zabójcza playlista. Kampanie
społeczne z muzyką w tle


10.00-10.20 – dyskusja, przerwa na kawę


10.20-10.40 – mgr Marta Kierska (Uniwersytet Śląski) i mgr Łukasz Niewrzoł (Politechnika Śląska), Usłyszeć sztukę – rzecz o audiodeskrypcji


10.40-11.00 – Joanna Kwapień (UWr), Manipulacje dźwiękowe w filmach animowanych na przykładzie wytwórni Pixar Animation Studios


11.00-11.20 – mgr Renata Dobkowska (UAM), Neurobiolog na tropie emocji w muzyce


11.20-11.40 – Maria Barycka (KUL), Aktywacja potencjału człowieka poprzez muzykę


11.40-12.00 – dyskusja, przerwa na kawę


12.00-12.20 – Aleksandra Kuźmińska (UWr), Audiosfera wiedeńskiego meczetu


12.20-12.50 – mgr Wojciech Kucharski (KUL), Do 100 odbitek – powielanie nut na przełomie XIX i XX w. (aspekt techniczny)


12.50-13.00 – dyskusja, przerwa na kawę

 

V SESJA – ORGANY I MUZYKA ORGANOWA
moderator – o. dr Julian Mieczysław Śmierciak OFM
sala C–1031


12.00-12.20 – Piotr Matoga (Fundacja Ars Organi), Historia organów w kościele pw. św. Marka Ewangelisty w Krakowie od XV w. do 2018 r.


12.20-12.40 – mgr Piotr Guldziński (KUL), Organy anonimowego mistrza w kościele Trójcy Przenajświętszej w Sosnowicy


12.40-13.00 – mgr Agata Trytek (KUL), Organy w dekanacie Radymno II. Historia i stan obecny


13.00-13.20 – dyskusja, przerwa na kawę


13.20-13.40 – mgr Hanna Kominch (UJ), Msza na organy Szymkiewicza jako nieznany zabytek kultury muzycznej Białorusi


13.40-14.00 – mgr Petro Chyryk (KUL), Historia organów na Ukrainie w jej współczesnych granicach: stan badań i ich perspektywy


14.00-14.20 – dyskusja i przerwa techniczna


14.20-15.00 – spacer po KUL z prezentacją instrumentów (dr hab. Elżbieta Charlińska)


15.00-15.50 – przerwa na obiad


IV SESJA – ETNOMUZYKOLOGIA
moderator – dr hab. Tomasz Rokosz
sala C–1031


16.00-16.20 – Alicja Habza (KUL) Religijna tradycja muzyczna parafii pw. św. Teodora w Wojciechowie (archidiecezja lubelska)


16.20-16.40 – lic. Aya Al Azab (KUL), Dziewiętnastowieczne pieśni Afroamerykanów jako źródło muzyki bluesowej


16.40-17.00 – Maria Kozan (UWr), Łemkowskie pieśni rocznego cyklu kalendarzowego

 

17.00-17.20 – Magdalena Mikołajczak (KUL), Życie muzyczne na terenie Getta Łódzkiego (1940-1944)


17.20-17.40 – dyskusja, przerwa na kawę


CZĘŚĆ WSPÓLNA


17.40-18.00 – podsumowanie i zakończenie konferencji (dr Andrzej Gładysz – Kurator KNSM, lic. Aya Al Azab – Wiceprezes KNSM KUL), aula C–1031


18.00-18.30 – wernisaż wystawy poświęconej 50-letniej działalności Koła Naukowego Studentów Muzykologii KUL


18.30 – przejście do Filharmonii Lubelskiej


19.00-20.30 – koncert symfoniczny w Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie (ul. Marii Curie-Skłodowskiej – bezpłatnie, za okazaniem identyfikatora konferencyjnego)


SOBOTA 19 V 2018


10.00-13.00 – zwiedzanie Muzeum Wsi Lubelskiej zakończone wykładem dr Agaty Kusto, pt. Tradycyjne muzykowanie na Lubelszczyźnie. Szkic etnomuzykologiczny

 

 

Partnerzy X Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Muzykologii:

 

Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie

Wydawnictwo POLIHYMNIA

 

 

Wydarzeniem poprzedzającym Zjazd będą warsztaty wokalno-dyrygenckie

 

_________________________________________

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kampus Główny

Al. Aleje Racławickie 14, Lublin

Kolegium Jana Pawła II

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2018, godz. 10:10 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak