Empiryczny Zespół Badawczy ADHD - to grupa młodych naukowców z KUL-u i UMCS-u, którzy są przygotowywani do prowadzenia treningów poznawczych dla dzieci z ADHD.  Działa na naszej uczelni już od dwóch lat i jest prowadzony przez mgr Natalię Kajkę.
 
W tym roku akademickim liczy 57 studentów, którzy trzy razy w tygodniu prowadzą treningi koncentracji uwagi i pamięci dla dzieci z ADHD. 
 
Studenci mają możliwość:
* uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach dotyczących pracy z dziećmi z ADHD
* konsultować swoje pomysły i trudności w pracy dzieckiem
* analizować proces pracy konkretnego dziecko w trakcie treningów
* trenować swoje kompetencje psychologiczne w praktyce
* rozwijać umiejętności w pracy w grupie wraz z innymi trenerami
 
wszystko odbywa się pod opieką Kierownika Projektu. 
Aktualnie  Zespół przeprowadził treningi dla 30 dzieci.
Autor: Joanna Grądziel
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2018, godz. 13:37 - Joanna Mielniczek