palat_mem_bibliotekaCelem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań czytelniczych oraz promocja Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Konkurs jest adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych. Do konkursu można zgłaszać prace w formie „mema” o tematyce związanej z czytaniem, biblioteką lub bibliotekarzami.Termin składania prac konkursowych: 29 kwietnia 2018 r.

Prace należy dostarczyć w wersji elektronicznej na adres sekretariatu biblioteki: sekbibl@kul.pl, z dopiskiem w temacie: Konkurs - Tydzień Bibliotek 2018. Treść wiadomości powinna zawierać następujące dane: tytuł pracy oraz dane autora (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mailowy). W przypadku osób nieletnich także zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie.

 

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas XV Tygodnia Bibliotek. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Wszyscy laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni pisemnie bądź telefonicznie.

 

Regulamin konkursu

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2018, godz. 14:16 - Grzegorz Tutak