Jeżeli Bóg istnieje... Wolność człowieka a hipoteza teistyczna

 

 

 

Trudne zagadnienia antropologiczne, teologiczne, językowe i spekulatywne zostały bardzo dobrze oddane po polsku, z zachowaniem istniejącej tradycji terminologicznej. Fachowe wstępy stanowią cenne wprowadzenie do lektury, omawiając żywoty i poglądy tytułowych filozofów. Obszerne przypisy ilustrują z kolei bardzo przejrzyście i całościowo kontekst historyczny i filozoficzny poszczególnych tekstów źródłowych.

Lektura tomu wprowadza nas w bogaty świat wielowiekowych rozważań nad problemami, które stanowią katalog najistotniejszych kwestii z zakresu filozofii języka, logiki (również wielowartościowej), ludzkiej woli i wolności, przyczynowości, determinizmu, koncepcji ludzkiej wolności i Bożej wszechmocy, przedwiedzy, łaski (w rozmaitych aspektach), predestynacji i innych. Debaty na te tematy przyczyniły się do znacznego pogłębienia, rozwoju i wyrafinowania różnych nurtów filozoficznych od starożytności (św. Augustyn) i wczesnego średniowiecza aż do XXI wieku.

Prof. dr hab. Marcin Karas (UJ) 

 

 

Przekłady zostały dokonane z dbałością o oddanie problematyki filozoficznej, w zakresie której tłumacze są specjalistami, stąd trzeba podkreślić od strony formalnej precyzję terminologiczną oraz jasny styl, co szczególnie w schemacie kwestii średniowiecznych nie zawsze jest łatwe do osiągnięcia wobec zawiłości argumentacji i dialogiczności prezentowanego dyskursu filozoficznego. 

dr hab. Joanna Judycka, prof. UG

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2018, godz. 11:43 - Andrzej Zykubek