Nuncjusz Apostolski, z upoważnienia Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej, powołał nowy skład Kościelnej Komisji Konkordatowej, mianując jej przewodniczącym ks. bp. Artura Mizińskiego, sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

W imieniu społeczności Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, wyrażając radość z mianowania,  składamy Czcigodnemu Księdzu Biskupowi serdeczne gratulacje i życzenia sukcesów na nowym stanowisku

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2018, godz. 08:01 - Adam Jankowski