Grudniowa kartka z kalendarza historii KUL

8 XII 1918 r. miała miejsce pierwsza inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Lubelskim.

9_xii_1918__dzie_po_pierwszej_inauguracji_roku_akademickiego_na_kul._zdjcie_zrobione_po_mszy_w._w_kaplicy_seminarium_duchownego_w_lublinie._w_rodku_stoi_edward_rydz__migy._400
Zdjęcie zamieszczone powyżej zrobiono dzień później, po mszy św. w kaplicy Seminarium Duchownego w Lublinie. W środku (w mundurze) stoi bliski współpracownik Józefa Piłsudzkiego, Edward Rydz – Śmigły, przyszły marszałek Polski.

8 XII 1919 r. - Powstanie Koła Teologów Księży Studentów KUL.

Koło zostało założone 8 grudnia 1919 roku i stało się trzecią studencką organizacją naukową powstałą na Uniwersytecie (wcześniej rozpoczęły działalność koła Polonistów – Literatów oraz Historyków).

Powstanie Towarzystwa Przyjaciół KUL.
Pomysłodawcą powołania instytucji skupiającej ludzi dobrej woli, wspierających Uniwersytet, był ks. Idzi Radziszewski, pierwszy rektor Uczelni. Towarzystwo rozpoczęło działalność 1 grudnia 1922 r., za rektoratu o. Jacka Woronieckiego OP.

Więcej»


23 XII 1939 - Profesorowie KUL rozstrzelani przez Niemców.
23 grudnia 1939 r. hitlerowcy dokonali egzekucji dziesięciu czołowych przedstawicieli lubelskiej inteligencji, których od jesieni przetrzymywano na Zamku lubelskim. Więźniów wywieziono na kirkut i tam rozstrzelano. Wśród zamordowanych znaleźli się profesorowie KUL – Czesław Martyniak i ks. Michał Niechaj.

Grudzień 1945 roku – Wznowienie działalności Koła Prawników.
W grudniu 1945 r. po sześcioletniej przerwie Koło Prawników rozpoczęło pracą. Senat Akademicki kuratorem mianował prof. W. Klonowieckiego. Celem Koła jest przygotowanie praktyczne do przyszłego zawodu.

10-12 XII 1974 r. - Sympozjum mickiewiczowskie w KUL.
Spotkanie poświecone twórczości wieszcza zorganizowało Towarzystwo Naukowe KUL oraz prof. dr Czesław Zgorzelski, kierownik II Katedry Historii Literatury Polskiej. Na zaproszenie odpowiedzieli specjaliści z Torunia, Poznania, Krakowa, Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Lublina oraz Harvardu.

Więcej»


12 XII 1977 r. miało miejsce wręczenie Ojcu Św. Pawłowi VI drugiego tomu Encyklopedii Katolickiej.


wrcxzenie_ii_tomu_encyklopedii_katolickiej_ojcu_w._pawowi_vi._400
Na zdjęciu, obok papieża, widoczni kardynałowie Stefan Wyszyński i Karol Wojtyła, których Ojciec Św. gościł podczas audiencji.

14-22 XII 1975 r. – Występy chóru w Austrii.

W dniach 14-22 XII 1975 r. zespół Chóru Akademickiego występował w Austrii na zaproszenie Towarzystwa Austriacko-Polskiego w Wiedniu. Z inicjatywą zorganizowania występów Chóru wystąpił prezes Towarzystwa dr Theodor Kanitzer, który przybył w dniu 8 X do Lublina celem omówienia wszystkich spraw związanych z wyjazdem do Austrii.

27-30 XII 1975 r. - Christophor J. Hill, duchowny anglikański z wizytą na KUL.
W dniach 27-30 XII 1975 r. przebywał z wizytą na KUL ks. Christophor J. Hill, duchowny anglikański, jeden z doradców arcybiskupa Canterbury do spraw kontaktów z innymi wyznaniami.

15 XII 77 r - Premiera Zespołu Tańca Artystycznego KUL.
15 XII 77 r. w gmachu KUL odbył się premierowy występ Zespołu Tańca Artystycznego KUL. Po rocznej pracy zespół pod opieką choreografa Jerzego Kaplińskiego zaprezentował spektakl składający się z trzech części: pierwsza — nawiązywała do tematyki Starego Testamentu, druga — oparta na utworze Bartłomieja Pękiela (XVII w.) Audite Mortales, trzecią pomyślano jako groteskę religijną.

27-28 XII 1978 r. - Sympozjum Polonijne.

W dniach 27 – 28 grudnia 1978 r. Zakład Duszpasterstwa i Migracji polonijnej zorganizował sympozjum Problemy i przywództwa grup etniznych. Wzięło w nim udział 40 naukowców z krajowych ośrodków badań nad Polonią oraz kilkunastoosobowa grupa Polaków ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, RFN i Wielkiej Brytanii. Oprócz wymiany myśli i poglądów przyjazd na spotkanie pozwolił rodakom zza „żelaznej kurtyny” spędzić w Polsce tradycyjne Święta Bożego Narodzenia.
(„Zeszyty Naukowe KUL”, (1979) z. 4., s. 132 – 133.)

3 XII 1981 r. – Nagroda Edytorska Polskiego PEN CLUBU dla Redakcji Encyklopedii Katolickiej.
3 grudnia 1981 r. w siedzibie PEN CLUBU w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagrody edytorskiej przyznanej Redakcji Encyklopedii Katolickiej wydawanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski.

1 XII 1982 r. - Medal „Za zasługi dla KUL” dla ks. prof. Gűthera Firlusa.
1 grudnia 1982 r. w salonach rektorskich miało miejsce wręczenie medalu ks. prof. Gűtherowi Firlusowi. Senat Akademicki nagrodził prof. Firlusa tym zaszczytnym wyróżnieniem w uznaniu jego zasług dla rozwoju Zakładu Małej Poligrafii KUL.
(„Biuletyn Informacyjny KUL”, (1982) n. 1 – 2, s. 119 – 121.)

 

8 XII 1982 r. - Ks. prof. Józef de Smet (Katolicki Uniwersytet w Leuven) oraz prof. Leopold Génicot (Katolicki Uniwersytet w Louvain – la – Neuve) doktorami honorowymi KUL.
Uroczystość wręczenia dyplomów dostojnym doktorantom miała miejsce 8 grudnia 1982 r. w auli uniwersyteckiej. Uczestniczył w niej Senat Akademicki KUL oraz Rada Wydziału Nauk Humanistycznych. Laudacje wygłosili wybitni kulowscy mediewiści - prof. Eugeniusz Wiśniowski oraz prof.  Jerzy Kłoczowski. Listy gratulacyjne nadesłali m.in.: prezes PAN prof. Aleksander Gieysztor, rektor Du College D’Europe prof. Łukaszewski, a także rektor UMCS prof. Józef Szymański.
(„Biuletyn Informacyjny KUL”, (1982) n. 1 – 2., 123 – 135.)


29 XI – 1 XII 1984 r. - KUL gospodarzem XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej.

Konferencja odbyła w dniach 29 listopada – 1 grudnia 1984 r. Jej inicjatorami była Sekcja Muzykologii Związku Kompozytorów Polskich oraz Instytut Muzykologii Kościelnej KUL.

14 grudnia 1985 r. - Dziekan KUL konsultorem papieskiej komisji.
14 GRUDNIA 1985 R. dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego KUL ks. prof. dr hab. Józef Krukowski został uhonorowany przez Jana Pawła II godnością konsulatora Papieskiej Komisji ds. Autentycznej Interpretacji Kodeksu Prawa Kanonicznego.

(„Biuletyn Informacyjny KUL”, (1985) nr 2, s. 87)


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona