Przedłużanie okresu trwania studiów doktoranckich na WNH KUL z powodu długotrwałych badań naukowych

 
 
Przedłużenie okresu trwania studiów z powodów naukowych jest narzędziem dla osób, które w trakcie planowania i realizacji projektu doktorskiego dochodzą do wniosku, że potrzeba im więcej niż 4 lata na sfinalizowanie prac (obronę doktoratu).
Z przedłużenia tego typu może skorzystać każdy doktorant, jednakże narzędzie to jest dostępne pod kilkoma warunkami:
  1. Spełnianie wszystkich wymogów regulaminowych - w tym przede wszystkim zaliczenie przedmiotów w sesji letniej oraz - w przypadku studentów III roku studiów - otwarcie przewodu (par. 28 Regulaminu Studiów Doktoranckich KUL w wersji 2012 i późniejszych)
  2. Istotnym warunkiem regulaminowym jest złożenie dokumentu sprawozdania rocznego (zob. "Sprawozdanie i opinia roczna")wraz z oceną opiekuna naukowego lub promotora. Wnioski o przedłużenie złożone przez osoby, które nie złożyły oceny rocznej i sprawozdania będą szczególnie weryfikowane!
  3. Złożenie wniosku o przedłużenie (tylko i wyłącznie na formatce w załączniku posta z dokumentami) wraz z opinią opiekuna naukowego lub promotora oraz z opisowym planem działań na okres przedłużenia.
  4. Studentom-doktorantom roku 4 przedłużenia udzielane są po szczególnym rozpoznaniu ich sytuacji. W wypadku tych osób opis planu działań oraz opinia promotora są kluczowe. Opis planu działań ma - w tym wypadku - określać, kiedy planowane jest złożenie pracy. W rozumieniu odnośnych przepisów 4 rok studiów to czas na finalizację projektu, a nie na wdrażanie kolejnych koncepcji rozwojowych. Dlatego osoba starająca się o takie przedłużenie po 4 roku musi dołożyć wszelkich starań, aby wykazać, że wykorzysta okres przedłużenia zgodnie z jego założeniami.
  5. Przedłużenia nie otrzyma doktorant 3 lub 4 roku studiów, który nie otworzył przewodu doktorskiego.
  6. Przedłużenie z powodów naukowych może być udzielone łącznie na 2 lata, przy czym - poza wyjątkowymi sytuacjami (np. granty) - o każdy rok przedłużenia należy wnioskować oddzielnie.
  7. Możliwość uzyskania drugiego przedłużenia jest uzależniona od złożonego uprzednio sprawozdania z wykorzystania przedłużenia potwierdzonego podpisem opiekuna naukowego lub promotora (formatka załączona do posta z dokumentami).

 

Podanie o urlop dziekański

Wniosek o przedłużenie studiów - przedłużające się badania

Wniosek o przedłużenie studiów - sytuacje nadzwyczajne

Wniosek o przedłużenie studiów - urlop macierzyński

Wniosek o warunkowe przełożenie terminu otwarcia przewodu doktorskiego

 

 

Autor: Natalia Turkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2018, godz. 14:41 - Natalia Turkiewicz