Sympozjum Naukowe Doktorantów Cywilistów

 

 

16 czerwca 2018 r. w godz. 10.00-15.00 na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyło się Sympozjum Naukowe Doktorantów Cywilistów organizowane przez Katedrę Prawa Handlowego.

 

Serdecznie dziękujemy prelegentom za przedstawienie problemów badawczych, jak również uczestnikom za liczne głosy w dyskusji. 

Autor: Adrian Dziekan
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2018, godz. 18:53 - Adrian Dziekan