Wydział Filozofii KUL został partnerem w ramach konsorcjum naukowego, które otrzymało prestiżowy grant Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu Obecność myśli Kazimierza Twardowskiego we wczesnej fenomenologii w Polsce. Liderem konsorcjum jest Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, a drugim partnerem Instytut Filozofii i Socjologii PAN.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2018, godz. 09:02 - Leszek Wojtowicz