EN:

Father Józef Herbut (1931–2018): A Critical Methodologist of Phi­losophy

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 66 (2018), nr 2

 
Strony/pages: 189-193  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.2-10

 

Informacja o autorze/Information about Author:

Prof. dr hab. Tadeusz Szubka (https://orcid.org/0000-0002-8560-2785) — Zakład Onto­logii i Filozofii Analitycznej, Instytut Filo­zofii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczeciń­skiego; adres do korespondencji: ul. Krakow­ska 71–79, 71–017 Szczecin; e-mail: tadeusz. szubka@usz.edu.pl

 

 

Cytowanie/Citation information:

Szubka, Tadeusz. 2018. Ksiądz Profesor Józef Herbut (1931–2018) — krytyczny metodolog filozofii. "Roczniki Filozoficzne" 66, 2: 189-187, DOI: 10.18290/rf.2018.66.2-10.

 

 

 

Autor: Anna Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2018, godz. 18:30 - Anna Karczewska