EN:

Resumption of a Philosophical Introduction to Decision Theory (rev.: Martin Peter­­son, An Introduction to Decision Theory)

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 66 (2018), nr 2

 
Strony/pages: 195-201  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.2-11

 

 

Informacja o autorze/Information about Author:

Dt Piotr Lipski - Katedra Teorii Poznania na Wydziale Filozofii KUL e-mail: piotr.lipski@kul.pl

 
 

Cytowanie/Citation information:

Lipski, Piotr. 2018. Wznowienie filozoficznego wprowadzenia do teorii decyzji (rec.: Martin PETERSON, An Introduction to Decision Theory). "Roczniki Filozoficzne" 66, 2: 195-201, DOI: 10.18290/rf.2018.66.2-11.

 

 

 

Autor: Anna Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2018, godz. 18:31 - Anna Karczewska