Stanisław Wójcik, Polskie drogi personalizmu społeczno-politycznego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018

 

 

a._lukasik-turecka

Agnieszka Łukasik-Turecka, Zmiana usytuowania radia w komunikowaniu politycznym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018
 
system_bezpieczenstwa_zbiorowego
Beata Piskorska, Agnieszka M. Zaręba (red.), System bezpieczeństwa zbiorowego w XXI wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018
Autor: Michał Iwanowski
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2019, godz. 10:50 - Grzegorz Tutak