pacak

Student prawa kanonicznego

WPPKiA KUL

o. Marian Andrej Pacak

– biskupem w Kanadzie

 

 

 

 

Ojciec święty Franciszek w dniu 5 lipca 2018 roku mianował studenta prawa kanonicznego KUL o. Mariana Andreja Pacaka, CSsR, biskupem Eparchii Świętych Cyryla i Metodego w Toronto Kościoła słowackiego obrządku bizantyjskiego (greckokatolickiego).

O. Marian A. Pacak urodził się 24 kwietnia 1973 roku w Lewoczy (Słowacja) w rodzinie greckokatolickiej. Jest jednym z dwanaściorga rodzeństwa. Od 1991 roku jest członkiem Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści). Studiował teologię w Wyższym Seminarium Duchownym Warszawskiej Prowincji Redemptorystów w Tuchowie oraz w Rzymie. Dnia 12 lipca 1998 roku przyjął święcenia prezbiteratu.

Pracował jako m.in. wikariusz, a następnie jako proboszcz w Starej Lubowni, a od 2016 roku jest kapelanem Klasztoru Świętej Trójcy Mniszek Redemptorystek we Vranovie nad Toplą – Lomnicy (Słowacja).

Ukończył także specjalistyczne studia w zakresie teologii moralnej w Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie (2003), a od 2016 roku podjął studia niestacjonarne na kierunku prawo kanoniczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Gratulujemy!

Mnoho rokov, šťastných rokov, nech sa náš Pán daruje Vám!
Pokoj, zdravie, požehnanie, nech sa náš Pán daruje Vám!

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2018, godz. 19:57 - Adam Jankowski