Dr hab. Marek Klimek

Konsultacje:

  • Poniedziałek i piątek po zajęciach

 

dr hab. Marek KlimekKierownik Katedry Mikrostruktur Społecznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

Instytut Pedagogiki

 

Wykształcenie:

- doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce – stopień uzyskany w 2014 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

- doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii – stopień uzyskany w 2005 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

- studia podyplomowe: Organizacja pomocy społecznej – ukończone w 2008 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

- M. Klimek, Samorząd miast II Rzeczypospolitej. Publiczna debata i rozwiązania ustrojowe, Lublin 2006, ss. 183.

- M. Klimek, Samorząd terytorialny w deklaracjach ideowych i praktyce politycznej Polskiego Stronnictwa Ludowego w III Rzeczypospolitej, Lublin 2013, ss. 430.

- Dokąd zmierza pomoc społeczna? Kierunki rozwoju po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej”, red. M. Klimek, Stalowa Wola 2009, ss. 484.

- 10-lecie funkcjonowania samorządu powiatowego (1999-2009). Doświadczenia i perspektywy, red. M. Klimek, J. Czerw, Stalowa Wola 2010, ss. 303.

- Współczesne kierunki rozwoju pomocy społecznej, red. M. Klimek, J. Czerw, Stalowa Wola 2011, ss. 327.

 - Współczesna rodzina w dobie przemian społeczno-kulturowych, red. B. Więckiewicz, M. Klimek, Lublin 2012, ss. 218.

- Problemy współczesnej rodziny polskiej, red. M. Klimek, B. Więckiewicz, Lublin 2012, ss. 264.

- Samorząd gminny w III Rzeczypospolitej. 20 lat doświadczeń (1990-2010), red. M. Klimek, B. Więckiewicz, J. Czerw, Lublin 2013, ss. 223.

- Samorząd powiatowy w III Rzeczypospolitej. 15 lat doświadczeń (1999-2014), red. M. Klimek, J. Czerw, Lublin 2015, ss. 656.

 - Dziedzictwo Jana Pawła II. Przesłanie dla Polski, red. M. Klimek, B. Więckiewicz, Lublin 2015, ss. 271.

Ponadto autor kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach i pracach zbiorowych.

 

Zainteresowania naukowe:

- organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego,

- polityczne organizacje społeczeństwa

- politologia,

- planowanie strategiczne,

- fundusze strukturalne Unii Europejskiej,

- prawa człowieka

- polityka społeczna,

- pomoc społeczna.

 

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2016/2017:

- Społeczeństwo obywatelskie i organizacje pozarządowe

- Współczesne wyzwania gerontologii

- Metody i techniki animacji społeczności lokalnych

- Podstawowe prawa i wolności człowieka

- Socjologia polityki

- Seminarium magisterskie

 

Kontakt:

marekklimek@kul.lublin.pl

 

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2017, godz. 15:15 - Rafał Podleśny