Lublin, Czerwiec (1) 2018

 

Kościół i komunikacja
The Church and communication

 

Papież Franciszek
Fragment Orędzia Ojca Świętego Franciszka na 52. Światowy Dzień
Środków Społecznego Przekazu, Watykan, 24 stycznia 2018 r.

 

Osoba, rodzina, zdrowie a media
The person, health and media

 

Małgorzata Gosek
Uczeń i nauczyciel w zmediatyzowanym świecie
Student and Teacher in the mediatized world

 

Sylwia Przybyło
From correspondence distance learning to crowd learning via
social media – a case study of Polish teachers of English groups on Facebook
Od korespondencyjnego uczenia na odległość do uczenia się w tłumie
poprzez media społecznościowe – studium przypadku grup polskich
nauczycieli języka angielskiego działających w grupach społecznościowych
na Facebooku

 

Franciszek Wróbel
Analiza porównawcza badań Centrum Badania Opinii Społecznej
„Korzystanie z religijnych stron i portali internetowych”
w latach 2014-2016
Comparative analysis of the Center for Public Opinion Research
“Using religious websites and internet portals” in 2014-2016

 

Kultura, język a media
The culture, language and media

 

Dorota Narewska
Obraz czy wizja świata? Według teologa – wizja!
An image or a world’s vision ? According to the theologist – the vision!

 

Małgorzata Dorna
Miasto widziane przez medium sztuki – propozycja interpretacji
przestrzeni urbanistycznej na przykładzie Gdańska
A city seen through the medium of art - a proposal to interpret
the urban space on the example of Gdańsk

 

Jolanta Niewińska
Sztuka etykietowania jako nośnik wartości. Na podstawie wybranych
utworów prozy Zofii Kossak
The Art of Labelling as a Carrier of Values on the Basis of Selected Works of Zofia Kossak

 

Damian Belina
Śmierć [nie]spektakularna – sacrum umierania w wybranych filmach
Krzysztofa Zanussiego
[Not] spectacular death – the sacrum of dying in Krzysztof Zanussi’s selected films

 

Beata Kułak
Solidarnościowe kartki świąteczne z lat 1982-1989
Holiday greeting cards by Solidarność (Solidarity) from 1982-89

 

Mateusz Podlecki
Fake news jako zjawisko (nie tylko) medialne (cz. II)
Fake news Fake news as (not only) media phenomenon (part II)

 

Mirosław Chmielewski CSsR, Izabela Durma, Rafał Kusiak
„Kodeks” social media dla Kościoła katolickiego w Polsce?
The „Code” of social media for the Catholic Church in Poland?

 

Noty o autorach
A note about the authors

 

Wytyczne do publikacji

Autor: Jarosław Woźniak
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2018, godz. 13:20 - Jarosław Woźniak