Strony tytułowe

Spis treści

Wstęp

 

Artykuły

 

Brat Albert i jego czasy

 

 

Ks. Wiesław Przygoda: Współczesna posługa charytatywna w świetle życia i działalności św. Brata Alberta [pdf]

Małgorzata Nowak: Wzniosłość i potoczność w pismach bł. siostry Bernardyny Marii Jabłońskiej [pdf]

Jolanta Klimek-Grądzka: Biedaczyna krakowski – obraz Alberta Chmielowskiego w czasopismach zakładu albertynów [pdf]

Jakub Kozaczewski: Tadeusz Kubiak i Anna Kamieńska: poetyckie spotkania z Bratem Albertem [pdf]

Grażyna Legutko: Kulawy starzec, pokorny kamieniarz i szpetni zakonnicy… czyli o spotkaniu Żeromskiego z Bratem Albertem [pdf]

Marek Kochanowski: Opiekunki i pielęgniarki w wybranych utworach Stefana Żeromskiego [pdf]

Mirosława Ołdakowska-Kuflowa: Brat Albert w eseistycznej wizji Marii Winowskiej [pdf]

Maria Jolanta Olszewska: Piękno Miłosierdzia. Dramaturgiczne wizerunki Brata Alberta [pdf]

Ks. Grzegorz Głąb: Brat Albert i jego czasy w naszych czasach. Marek Sołtysik Znak miłości. Opowieść o Adamie Chmielowskim – Świętym Bracie Albercie [pdf]

Wacław Pyczek: Lekcja pejzażu (według) Adama Chmielowskiego – świętego Brata Alberta [pdf]

Ewa Pyczek: Postać i dzieło św. Alberta Chmielowskiego widziane oczyma malarzy [pdf]

Sylwia Karpowicz-Słowikowska: Najpiękniejszy człowiek pokolenia. Świętego Brata Alberta (i Jakuba A. Malika) „pozytywizm ewangeliczny”? Garść uwag [pdf]

Wojciech Kaczmarek: O Ewangelii ukrytej. Jakuba Malika kerygmatyczna interpretacja twórczości pozytywistów [pdf]

Małgorzata Żurakowska: Gdyby nie Malik… [pdf]

 

 

 

Prawo

 

Mirosław Karpiuk: Właściwość wojewody w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobiegania zagrożeniu życia i zdrowia [pdf]

Jerzy Nikołajew: Rights versus obligations of persons detained in custody in Poland [pdf]

Grzegorz Tylec: Private copying levies. Roszczenie od posiadaczy urządzeń reprograficznych z art. 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz jego przedawnienie [[pdf]

Piotr F. Piesiewicz, Olga M. Piaskowska: Ustalenie danych osobowych sprawcy

naruszenia dóbr osobistych w Internecie celem dochodzenia ich ochrony w postępowaniu cywilnym [pdf]

Artur Klimkiewicz: Krzywda i jej zadośćuczynienie w prawie cywilnym. Analiza pojęć w świetle orzecznictwa sądów polskich [pdf]

Ewa Jakimczuk: Droit de suite a wyczerpanie prawa [pdf]

 

 

 

Komunikacja społeczna

 

Radosław Sajna: Promocja miasta, państwa i idei – „zielona” ceremonia otwarcia IO Rio 2016 w przekazach medialnych na świecie [pdf]

Mariusz Janik: Przez Atlantę do Rio – Letnie Igrzyska Olimpijskie w TVP „wczoraj” i „dziś” [pdf]

Dobrosław Mańkowski: Igrzyska olimpijskie jako instytucja społeczna [pdf]

Monika Sobolewska: Słownictwo strzeleckie w transmisjach telewizyjnych podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro [pdf]

 

 

Varia

 

Ryszard Zajączkowski: Japońska Polska. Kulturowy wizerunek Polski w Japonii [pdf]

Maciej Hułas: Życie publiczne a moralność [pdf]

 

 

 

Recenzje

 

Ks. Marian Radwan: Prawosławni wyznawcy i męczennicy rosyjscy z lat 1917-1956 [pdf]

 

 

ZN KUL 2/2018 [pdf]

 

 

Autor: Robert Kryński
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2018, godz. 11:25 - Robert Kryński