Dwóch naukowców z KUL ks. dr Adam Kubiś i dr Paweł Panas otrzymało granty w konkursie NCN na dofinansowanie pojedynczych działań naukowych - MINIATURA 2. W obu przypadkach dofinansowanie dotyczy kwerend naukowych. W sumie, w tej edycji konkursu, zakwalifikowano do finansowania 30 projektów badawczych, w tym 10 z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

 

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Katarzyna Bojko
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2018, godz. 11:04 - Leszek Wojtowicz