Z radością informujemy, 
że Prezydent RP postanowieniem 
z dnia 9 maja 2019 r. nadał
 
ks. dr hab. Przemysławowi Kantyce, prof. KUL

Dyrektorowi Instytutu Ekumenicznego
oraz
Kierownikowi Katedry Teologii Protestanckiej

 
tytuł profesora nauk teologicznych.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2019, godz. 08:41 - Ewa Zięba