Z satysfakcją informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu Miniatura 2, w którym pozytywną informację o finansowaniu otrzymał projekt badawczy dr Ilony Sadok z Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN. Tytuł wniosku: "Ocena możliwości zastosowania woltamperometrii w analizie metabolitów tryptofanu (kinurenin)"

https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura2

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Iwona Wysk
Ostatnia aktualizacja: 03.09.2018, godz. 12:25 - Iwona Wysk