Projekt Lubelska Koalicja na rzecz Integracji jest współfinansowany ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lipca 2018 r., zaś docelowo projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2020 r. Budżet całkowity projektu wynosi 2960997,05 zł, z czego wkład ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji wynosi 2220747,79 zł.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie pod przewodnictwem Wojewody Lubelskiego, który pełni funkcję lidera projektu oraz we współpracy z Fundacją Instytutu na rzecz Państwa Prawa.

 

Uczestnicy w ramach projektu korzystają z możliwości m.in. poznawania kultury i historii Polski, nauki języka polskiego, udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych, integracji ze studentami polskimi i zagranicznymi.

 

Więcej informacji na stronie

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2018, godz. 14:58 - Leszek Wojtowicz