W dniach od 12 do 14 września 2018 roku Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II miał zaszczyt gościć dziekanów, prodziekanów, a także przedstawicieli wydziałów prawa i administracji 18 polskich uniwersytetów. Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Prawa Uczelni Publicznych 2018 jest wydarzeniem wpisującym się w obchody 100- lecia jubileuszu naszej Uczelni. Początki studiów prawniczych na naszej Alma Mater sięgają 1918 roku i łączą się ściśle z powstaniem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Program Zjazdu, w tym szczególnym roku,  dotyczył problemów związanych z wejściem w życie Ustawy 2.0. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Panele dyskusyjne zostały poświęcone następującej problematyce:

 

  • Struktura i kompetencje organów uczelni w świetle ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w tym usytuowanie dzisiejszych wydziałów); autonomia statutowa uczelni i jej zakres.
  • Pracownicy uczelni, ścieżki kariery naukowej (i dydaktycznej) oraz kształcenie doktorantów w świetle ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  • Ewaluacja jakości działalności naukowej dyscyplin i przyznawanie kategorii naukowej w świetle ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki nauk humanistycznych i społecznych), lista wydawnictw i lista czasopism.
  • Zmiany w procedurze nadawania stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora w świetle ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Zobacz fotorelację z wydarzenia

 

 

Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Prawa Uczelni Publicznych został zorganizowany przy współudziale Fundacji Instytut Badań ADR "Prawo i Gospodarka" oraz wsparciu finansowym Fundacji Potulickiej, KGHM Miedź Polska S. A., Union Investment TFI S.A., PGNiG, Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Suempol Sp. z o. o., Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o. o.

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 04.12.2018, godz. 08:09 - Adam Jankowski