Burczak Krzysztof, Czepczyńska Emilia, Dyjakowska Marzena, Jońca Maciej, Kwiecień Sebastian (red.), 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ss. 501, ISBN 978-83-8061-560-1.

 

Spis treści

 

Poprzez tę publikację pracownicy naukowi Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL pragną ukazać pracę i dorobek naukowy, istotny wkład, który wnieśli ich poprzednicy do nauki polskiej i światowej w dziedzinie nauk prawnych. Proces badawczy i dydaktyczny ma charakter organiczny. Zwykle dzieje się tak, że następne pokolenia wchodzą w dorobek pokoleń poprzednich. Zadaniem każdego pokolenia jest ów dorobek uszanować, odnowić i przekazać następnym pokoleniom.

Natura prawa ma charakter dynamiczny. Tylko Bóg stanowi prawo jedno i niezmienne. Człowiek ma świadomość zasady ius sequitur vitam – prawo idzie za życiem. Rozwój społeczeństw ewokuje stanowienie nowych norm prawnych. Kompetentne organy Kościoła i państwa stanowią prawo, które staje się podstawą funkcjonowania społeczności, Kościoła i państwa.

Dyskurs naukowy nad procesami stanowienia prawa, jego wykładni i obowiązywania, prowadzony na uniwersytetach, służy nie tylko przekazywaniu wiedzy, lecz także kształtowaniu kultury prawnej. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, a w nim Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, przez sto lat wiernie i niezłomnie wypełniał tę misję. Można mieć nadzieję, że patrząc ufnie w przyszłość, będzie ją nadal wypełniał, wierny dewizie Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie.

 

Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

  Rektor KUL

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2018, godz. 19:57 - Adam Jankowski