10 lipca

 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu wynagrodzeń nauczycieli akademickich.

30 lipca - 4 sierpnia

 • Przebywał w zagranicznej podróży służbowej w Wielkiej Brytanii.

31 lipca

 • Spotkał się z Księdzem Kan. Dr. Stanisławem Łabudą Proboszczem parafii pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Bristolu.
 • Spotkał się z Księdzem Dr. Jarosławem Kozakiem Proboszczem parafii w Swindon.
 • Przewodniczył Mszy Świętej w parafii pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Bristolu, po której wygłosił prelekcję pt. "Dzieło wolnych Polaków" z okazji Jubileuszu 100-lecia KUL.

 


 

3 sierpnia

 • W Parafii Chrystusa Króla w Londynie (Balham) sprawował Mszę św. w intencji zmarłych Darczyńców KUL.
 • Spotkał się z Księdzem Prał. Władysławem Wyszowadzkim.

6 sierpnia

 • W Orońsku wziął udział w spotkaniu dotyczącemu budowy Pomnika Idziego Radziszewskiego.

7 sierpnia

 • Spotkał się z Panią Profesor Agatą Mirek w sprawie publikacji Jubileuszowych KUL.
 • Spotkał się z Panią Alicja Kiljańśką z Muzeum Narodowego w Krakowie.

8 sierpnia

 • Spotkał się z Panem Olgierdem Stopińskim.
 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu spraw kadrowych na Wydziale Matematyki Informatyki i Architektury Krajobrazu.

9 sierpnia

 • Spotkał się z Panem Profesorem Adamem Natankiem.

10 sierpnia

 • Spotkał się z Księdzem Joachimem Nogowskim Proboszczem Parafii w Wigrach i Prezesem Fundacji „Wigry Pro”.
 • W Wigrach zwiedził Wystawę fotografii Leszka Mądzika pt. „Sacrum miejsca”.

11 sierpnia

 • W Rudzie Maćkowskiej zwiedził Galerię Sztuki Współczesnej i spotkał się z jej autorem Panem Profesorem Andrzejem Strumiłło.
 • Zwiedził Galerię Fotografii w Budzie Ruskiej nad Czarną Hańczą i spotkał się z jej autorem Panem Piotrem Malczewskim.

17 sierpnia

 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie publikacji jubileuszowych KUL.
 • Spotkał się z Metropolitą Lubelskim Jego Ekscelencją Arcybiskupem Stanisławem Budzikiem oraz Księdzem Prałatem Tomaszem Trafnym przedstawicielem Papieskiej Rady ds. Kultury.
 • Uhonorował Księdza Prałata Tomasza Trafnego „Medalem Jubileuszowym 100-lecia KUL”
 • Spotkał się z biskupem pomocniczym diecezji Brooklyn w Nowym Jorku Jego Ekscelencją Witoldem Mroziewskim.

18 sierpnia

 • Gościł Jego Ekscelencję Biskupa Witolda Mroziewskiego.

21 sierpnia

 • Spotkał się z Księdzem Prof. Grzegorzem Bujakiem w sprawie publikacji Jubileuszowych KUL.
 • Spotkał się z Prezesem Zarządu Fundacji Rozwoju KUL.
 • Przyjął Wójta Gminy Janowiec Pana Jana Gędka.

24-31 sierpnia

 • Przebywał w zagranicznej podróży służbowej w USA i w Kanadzie.

25 sierpnia

 • W Doylestown (USA) wziął udział w nocnym czuwaniu modlitewnym i wygłosił konferencję pt. „Wierność w życiu chrześcijanina”.

26 sierpnia

 • W Amerykańskiej Częstochowie (Doylestown) celebrował Mszę Świętą i wygłosił homilię.
 • Po Mszy Świętej w Doylestown otworzył wystawę poświęconą Jubileuszowi 100-lecia KUL.
 • Uhonorował Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown (USA) „Medalem Jubileuszu 100-lecia KUL”.
 • Udzielił wywiadu dla Radia „Głos z Amerykańskiej Częstochowy”.

29 sierpnia

 • W Hamilton spotkał się z Panem Kazimierzem Chrapką Prezesem Fundacji Władysława Reymonta.

30 sierpnia

 • Złożył wizytę Konsulowi Generalnemu RP w Toronto Panu Krzysztofowi Grzelczykowi.