Seminarium licencjackie – edytorstwo – 2018/2019

tezy egzaminacyjne (dr hab. D. Pachocki)

 

 1. Narzędzia cyfrowe współczesnego edytora.
 2. Książka elektroniczna – wyzwanie nie tylko dla wydawcy.
 3. Najnowsze sposoby funkcjonowania literatury w Internecie.
 4. Narzędzia informatyczne wykorzystywane w pracy wydawniczej.
 5. Marketing wydawniczy: modele, strategie.
 6. Biblioteki cyfrowe: zasady działania i zasoby
 7. Promocja literatury w Internecie.
 8. Historia książki.
 9. Zasady poprawnego składu.
 10. Self-publishing i jego miejsce na współczesnym rynku książki
 11. Kompozycja wydawnicza książki.
 12. Zasady redakcji teksów współczesnych i dawnych.
 13. Nowoczesne metody digitalizacji.
 14. Dźwięk i obraz w pracy humanisty.
 15. Proces wydawniczy.
 16. Typografia e-booków.
 17. Mechanika konwersji e-booków.
 18. Rola ilustracji we współczesnej typografii.
 19. Prawo autorskie i prasowe w działalności wydawniczej.
 20. Współpraca autora z wydawnictwem.
 21. Opracowanie redakcyjne tekstu publikacji.
 22. Sieciowe formy komunikacji.
 23. Problemy edycji współczesnych tekstów literackich.
 24. Zagadnienie modernizacji tekstów.
 25. Zadania aparatu odmian.
 26. Koncepcja edycji krytycznej.
 27. Najwybitniejsi edytorzy XX wieku.
 28. Etyczne aspekty wydawania tekstów autobiograficznych.
 29. Prawne aspekty wydawania tekstów autobiograficznych.
 30. Granice ingerencji edytorskich.
 31. Archiwum pisarza źródłem do badań tekstologicznych.
 32. Życie literackie w Internecie.
 33. Możliwości i ograniczenia publikacji elektronicznych.
 34. Kategoria brulionowości jako wyzwanie dla edytora.
 35. Rozwój filologii w Polsce.
 36. Najwybitniejsze edycje XX wieku.
 37. Edycje cyfrowe – możliwości i ograniczenia.
 38. Krytyka genezy narzędziem do poznania procesu twórczego.
 39. Zasady transkrypcji tekstów dawnych.
Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2018, godz. 16:21 - Małgorzata Nowak-Barcińska