Seminarium licencjackie – językoznawstwo – 2018/2019

tezy egzaminacyjne (dr A. Majewska-Wójcik)

 

 1. Językowe wyróżniki stylu potocznego
 2. Stylizacja językowa – rodzaje i funkcje
 3. Językowe sposoby wartościowania w tekstach
 4. Wykładniki emocji w tekstach
 5. Funkcje deminutywów
 6. Składnia wypowiedzi pisanych i mówionych
 7. Składnia a interpunkcja
 8. Dyrektywne akty mowy
 9. Gatunki piśmiennictwa intymistycznego
 10. Wyznaczniki gatunkowe listu
 11. Przezwiska w systemie antroponimicznym
 12. Pragmalingwistyka – przedmiot i metody badań

 

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2018, godz. 16:26 - Małgorzata Nowak-Barcińska