SPECJALIZACJA GLOTTODYDAKTYCZNA,

czyli teoria i praktyka nauczania języka polskiego jako obcego

 

 

ZAPRASZAMY STUDENTÓW FILOLOGII POLSKIEJ, SINOLOGII I WSZYSTKICH NEOFILOLOGII

330 godzin zajęć  + 150 godzin praktyk - całość w języku polskim

(26 pkt ECTS)

 

Program specjalizacji jest przewidziany na 2 lata,

ale jest możliwość jego realizacji w ciągu jednego roku akademickiego.

 

ZAPISY NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

MAILOWO

dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn: lumina@kul.pl

dr Anna Majewska-Wójcik: annamaj-woj@o2.pl

 

OSOBIŚCIE – CN 230

2 października (wtorek): 10.30-12.00

4 października (czwartek): 9.00-10.30

 

 

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2018, godz. 21:17 - Małgorzata Nowak-Barcińska