W dniu 26 września 2018 r. Premier Mateusz Morawiecki powołał pracowników naukowych WPPKiA: Pana dra hab. Marka Dobrowolskiego, prof. KUL i Pana dra hab. Krzysztofa Wiaka, prof. KUL w skład Rady Legislacyjnej XIII kadencji.
Rada Legislacyjna wydaje opinie o projektach dokumentów rządowych, przede wszystkim o projektach ustaw i projektów założeń projektów ustaw. Z wnioskiem o wydanie opinii mogą się do niej zwrócić: Prezes Rady Ministrów, przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezes Rządowego Centrum Legislacji lub Sekretarz Rady Ministrów.

 

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2018, godz. 19:56 - Adam Jankowski