1 października 2018 r. o godz. 9.00 w Kościele Akademickim KUL zostanie odprawiona Msza św. na rozpoczęcie roku akademickiego 2018/2019.

  

Następnie odbędą się spotkania studentów I lat studiów I stopnia z Władzami Wydziału,

według następującego harmonogramu:

 

Architektura Krajobrazu (I stopnia), godz. 11.40, ul. Konstantynów 1 H, s. 505

Informatyka (I stopnia), godz. 11.40, ul. Konstantynów 1 H, s. 21

Matematyka (I stopnia), godz. 11.40, ul. Konstantynów 1 H, s. 22

Informatyka - gr. w j. angielskim (I stopnia), godz. 11.40, ul. Konstantynów 1 H, s. 22

Matematyka - gr. w j. angielskim (I stopnia), godz. 11.40, ul. Konstantynów 1 H, s. 22

 

W dniach 1-5 października br. (poniedziałek - piątek) dla studentów I roku studiów I stopnia zaplanowany został Tydzień adaptacyjny. Będzie to czas wolny od zajęć dydaktycznych, odbędą się wówczas m.in. obowiązkowe szkolenia.

 

Szczegółowy program Tygodnia adaptacyjnego

 

Dziekan Wydziału ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL ogłasza w dniu

1 października 2018 r.  godziny dziekańskie dla wszystkich

Studentów studiów I i II stopnia WMIiAK do godziny 13.20

 

 

PODZIAŁ NA GRUPY STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW

 

Informatyka I stopnia - w załączeniu

Informatyka I stopnia - gr. w j. angielskim - w załączeniu

Architektura krajobrazu I stopnia - w załączeniu

 


 

 

Autor: Anna Położyńska
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2018, godz. 07:54 - Anna Mitura