REFLEKSJA REKTORA KUL

APEL JASNOGÓRSKI

Kaplica Matki Bożej Jasnogórskiej

2 października 2018 r.

 

Matko Boża, Królowo Aniołów,

w dniu wczorajszym wypełniły się aule, sale wykładowe, laboratoria i korytarze wszystkich uczelni w Polsce. Rozpoczął się  nowy rok akademicki, nowy etap  kształcenia i badań, nowa faza  odkryć naukowych, rodzących się pasji i zainteresowań. Młodzież akademicka rozpoczęła kolejny  rok swojej naukowej przygody pod kierunkiem uniwersyteckich mistrzów.  Także Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II rozpoczął nowy rok akademicki. U progu tego 101. roku w dziejach KUL jako przedstawiciele naszej uniwersyteckiej społeczności przybyliśmy przed Twój święty jasnogórski wizerunek.

 

W roku wielkiego jubileuszu KUL – pragniemy szczególnie gorąco dziękować Bogu za dar istnienia naszej  uczelni, która przez te wszystkie lata kształciła i formowała inteligencję katolicką, obecną we wszystkich sferach życia publicznego w naszej ojczyźnie i wielu krajach świata. Pragniemy też niezmiennie prosić Dobrego Ojca o dobre dary potrzebne do wiernego i oddanego wcielania w życie misyjnego hasła towarzyszącego naszej Uczelni od początku jej funkcjonowania: Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie.

 

Maryjo, Pośredniczko łask, prosimy Cię o wstawiennictwo u Twego Syna za nasz Uniwersytet i za wszystkich tworzących naszą wielką akademicką rodzinę: doktorów honoris causa, pracowników naukowych i administracyjnych, absolwentów, studentów, przyjaciół i darczyńców rozsianych po całym świecie.

 

Naszą ogromną wdzięczność za 100 lat istnienia KUL wyraziliśmy, pielgrzymując do Rzymu jako stolicy chrześcijaństwa. Modlitwę w intencji naszej Alma Mater  zanosiliśmy tam podczas Eucharystii sprawowanej przy grobie Jana Pawła II, świętego papieża Polaka, a wcześniej wieloletniego profesora naszej Uczelni. Dostąpiliśmy też zaszczytu spotkania z papieżem seniorem Benedyktem XVI, doktorem honoris causa naszej Uczelni, któremu wręczyliśmy jubileuszowy  Medal 100-lecia KUL i przekazaliśmy wszystkie tomy jego Opera omnia wydane dotąd na KUL w tłumaczeniu na język polski. Papież senior udzielił błogosławieństwa naszej ojczyźnie, Kościołowi w Polsce i naszej Uczelni.

 

W intencji naszego Uniwersytetu prosiliśmy w Rzymie także w czasie modlitwy Anioł Pański odmawianej wraz z ojcem świętym Franciszkiem. Podczas audiencji generalnej z wdzięcznością przyjęliśmy skierowane do nas przez papieża pozdrowienia i życzenia, a następnie wręczyliśmy mu Jubileuszowy Medal 100-lecia KUL i otrzymaliśmy papieskie błogosławieństwo.

 

Pamiętamy słowa Piotra naszych czasów, który 28 lipca 2016 r., w 1050. rocznicę chrztu Polski celebrował na jasnogórskim szczycie Najświętszą Ofiarę. Wypełnił tym samym wolę papieża Pawła VI, który pragnął uczestniczyć w obchodach Sacrum Poloniae Millennium w 1966 roku. Papież Franciszek – podobnie jak jego wielcy poprzednicy Jan Paweł II i Benedykt XVI – złożył przed Twoim wizerunkiem złotą różę. W tym ważnym dla Polski roku mówił on do setek tysięcy wiernych: „Tutaj, na Jasnej Górze, podobnie jak w Kanie, Maryja oferuje nam swoją bliskość i pomaga nam odkryć, czego brakuje do pełni życia. Teraz, podobnie jak wówczas, czyni to z macierzyńską troską, ze swoją obecnością i dobrą radą...”. Wyznał też, że na tym świętym miejscu doświadczył „daru spojrzenia Matki”. A rok później, w pierwszą rocznicę jego obecności w jasnogórskim sanktuarium, na Twoje, Matko Boża, i Twojego Syna skronie zostały nałożone nowe korony. Poświęcone przez ojca świętego, są one repliką papieskich koron, które przed 300 laty ofiarował Ci, Matko Boża Częstochowska, na pierwszą koronację papież Klemens XI.

 

Maryjo, stoimy dzisiaj przez Tobą, by oddać Ci hołd i zapewnić o naszej wierności. Słowami wieszcza prosimy „Bogarodzico, Dziewico! Słuchaj nas, Matko Boża (J. Słowacki, Hymn), Wdzięczni za Twoją opiekę i dobroć, raz jeszcze zawierzamy Ci nasz Uniwersytet i wszystkich członków naszej akademickiej wspólnoty. I prosimy: Pani Jasnogórska, Stolico Mądrości, Królowo Aniołów, módl się za nami.