Granty

Ogólnopolska konferencja naukowa
zorganizowana przez Katedrę Postępowania Karnego KUL
w dniu 17 maja 2019 r. w związku z realizacją grantu
Narodowego Centrum Nauki (nr projektu: 2016/23/B/HS5/03786)

W dniu 17 maja 2019 r. Katedra Postępowania Karnego KUL zorganizowała ogólnopolską konferencję naukową pt. Skarga na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczego a nowy reformatoryjny model postępowania odwoławczego.

 

W czasie konferencji zaprezentowano wstępne wyniki badań prowadzonych przez pracowników i doktorantów Katedry Postępowania Karnego KUL w ramach przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki grantu na realizację projektu badawczego: „Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako instrument przyspieszenia postępowania karnego i redukowania „kasatoryjności” postępowania odwoławczego” (nr projektu: 2016/23/B/HS5/03786).

 

plakat_konferencja_ncn

 

Warto odnotować, że informację o wydarzeniu zamieszczono także na stronie Sądu Najwyższego: link

 

Udział w projekcie naukowym "In AbsentiEAW"
(Research project on European Arrest Warrants issued for the enforcement of sentences after in absentia trials)

Należy odnotować, że Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, reprezentowany w osobie dr hab. Małgorzaty Wąsek-Wiaderek, prof. KUL, bierze udział w realizacji europejskiego projektu "In AbsentiEAW", finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu "Sprawiedliwość" - European Union's Justice Programme (2014-2020). W skład zespołu badawczego, powołanego z ramienia KUL, wchodzą również doktoranci Katedry: mgr Paulina Duda oraz mgr Adrian Zbiciak.

Projekt naukowy "In AbsentiEAW" ukierunkowany jest na prawnoporównawcze badania, dotyczące stosowania Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) względem osób, które nie były obecne w toku postępowania prowadzącego do ich skazania. Praktyka ukazuje bowiem, że często występują problemy z wydawaniem i wykonywaniem europejskich nakazów aresztowania w takich wypadkach, głównie dlatego, że odpowiednie normy europejskie wydają się być niejasne, zaś praktyka krajowa różni się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W związku z tym, w ramach projektu, podjęto się analizy prawnej relewantnych przypadków z Belgii, Holandii, Irlandii, Polski, Rumunii oraz Węgier. Jako cel badań obrano sformułowanie wspólnych standardów wydawania europejskich nakazów aresztowania in absentia, aby zapewnić ich sprawne i uczciwe wykonanie.

 

Szerzej na temat projektu - zob. link.


Realizacja grantu NCN

Informujemy, że 4 października 2017 r. - w związku z powołaniem zespołu badawczego (kierownik: dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL) - zainicjowano prace w ramach realizacji grantu uzyskanego w konkursie NCN: „Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako instrument przyspieszenia postępowania karnego i redukowania „kasatoryjności” postępowania odwoławczego”; nr projektu badawczego: 2016/23/B/HS5/03786. Data zakończenia projektu: 3 października 2019 r.

 

Grant uzyskany w konkursie Narodowego Centrum Nauki

W związku z ogłoszonymi w dniu 15 maja 2017 r. wynikami konkursów na granty Narodowego Centrum Nauki z radością informujemy, że Katedra Postępowania Karnego uzyskała finansowanie w ramach konkursu OPUS 12 (Panel: HS5) na realizację projektu badawczego: "Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako instrument przyspieszenia postępowania karnego i redukowania "kasatoryjności" postępowania odwoławczego" (nr rejestracyjny projektu: 2016/23/B/HS5/03786) z 7. pozycją rankingową spośród projektów zakwalifikowanych do finansowania. Kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL (Kierownik Katedry Postępowania Karnego). 

 

Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2019, godz. 12:25 - Marek Smarzewski