Prezydent RP Andrzej Duda powołał 10 października 2018 r. czworo wykładowców akademickich KUL na sędziów Sądu Najwyższego. Dr hab. Marek Dobrowolski (Katedra Prawa Konstytucyjnego), dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL (Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji) oraz dr hab. Jacek Widło, prof. KUL (kierownik Katedry Międzynarodowego i Europejskiego Prawa Prywatnego) zostali powołani na stanowisko sędziego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, natomiast dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL (Dyrektor Instytutu Prawa) na stanowisko sędziego w  Izbie Cywilnej.

 

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2018, godz. 09:33 - Leszek Wojtowicz